Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 25 czerwca 2019 r.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 25 czerwca 2019 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Zaproszenie na posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, które  odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
 1. XI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 30 maja 2019r.,
 2. XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi, która odbyła się dnia 12 czerwca 2019r.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 3. Informacja Dyrektora GOKSiT o stanie przygotowań do 53 Dymarek w Nowej Słupi.
 4. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2018 rok.
  1. debata nad „Raportem o stanie gminy Nowa Słupia za 2018 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
 5. Zapoznanie się i dyskusja nad:
 • Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.,
 • Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki),
 • Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2018 roku,
 • Uchwałą Nr 22/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach
  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowa Słupia na 2018 rok,
 • Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2018 rok,
 • Uchwałą Nr 29/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2018.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia oraz inne organy, a także określenia granic ich obwodów,
  6. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/14/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości,
  7. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 maja 2019r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi,
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2019r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

czytano: 263 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-06-19 13:58:25

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna