Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 września 2019 r.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 września 2019 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.
Temat posiedzenia:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
4.Prezentacja działalności „Osiołkowa” i korzyści jakie może przynieść dla okolicznych mieszkańców i ruchu turystycznego.
5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
7.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
2)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
3)w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia,
4)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5)w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2022 w perspektywie do roku 2026",
6)w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej,
7)w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej,
8)w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
9)w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200.”
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

                                                    Przew. Rady Miejskiej
                                                          /-/ Jerzy Roman

czytano: 273 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-09-23 11:22:35

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna