Skróty klawiszowe:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych. Budowa stacji telefonii komórkowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi.

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o konsultacjach społecznych. Budowa stacji telefonii komórkowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi.

wielkość tekstu: A | A | A

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza mieszkańców miejscowości Nowa Słupia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy uzupełniającej stacji telefonii komórkowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi.

 

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Nowa Słupia,

W związku z wnioskiem firmy Up-Telecom Sp. z o.o. o wyrażenia zgody na umieszczenie uzupełniającej stacji telefonii komórkowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi, Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi w dniu 20 listopada 2019 r. wydał Zarządzenie Nr 146/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji uzupełniającej telefonii komórkowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi.

Konsultacje będą odbywać się w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. i będą przeprowadzane  w formie pisemnej, która będzie polegała na:

 • wysłaniu na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi formularza z opinią;
 •  złożeniu w pok. 21 Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi formularza z opinią;
 • Wysłaniu zeskanowanego formularza na adres urzad@nowaslupia.pl.

            Istotną informacją jest to, że dopuszcza się złożenie zbiorczej opinii mieszkańców wraz
z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Opinie dotyczące budowy stacji uzupełniającej telefonii komórkowej należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik do w/w zarządzenia. Formularz będzie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi (Nowa Słupia, ul. Rynek 15  pok. 21). Druk będzie można także pobrać ze strony internetowej www.nowaslupia.pl

Mieszkaniec biorąc udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia poinformuje:

 • Radę Miejską w Nowej Słupi – na najbliższej sesji, po zakończeniu terminu konsultacji,
 • mieszkańców gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy, lecz stanowią istotną opinię przy podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnej zgody na budowę nadajnika.

Konsultacje przeprowadzane są ze względu, iż do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydzierżawienie dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Słupi w celu budowy stacji uzupełniającej telefonii komórkowej oraz z uwagi na małą frekwencję mieszkańców na spotkaniu w dniu 30.10.2019 r. poświęconym przedmiotowej kwestii.

Przed podjęciem decyzji o budowie nadajnika tut. Organ oraz Rada Miejska, chcieliby poznać opinię mieszkańców na temat tej inwestycji.

Zapraszam zatem mieszkańców Nowa Słupia do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych związanych z poznaniem opinii mieszkańców w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Techniczne informacje o uzupełniającej stacji telefonii komórkowej zawarte są w broszurach i ulotkach dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi i na w/w stronie internetowej oraz na stronie internetowej http://badzwzasiegu.pl

 

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
                                                                                                       /-/ Andrzej Gąsior

czytano: 778 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-11-21 07:40:57

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna