Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019 – 2033,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  4. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
  6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7. w sprawie opłaty targowej,
  8. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia
   w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  9. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  10. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/23/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 kwietnia 2015r.
   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia,
  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia,
  12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 września 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
   i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                      Przew. Rady Miejskiej
                                                          /-/ Jerzy Roman

czytano: 552 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-11-22 14:45:51

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna