Skróty klawiszowe:

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulicom znajdującym się w mieście Nowa Słupia.

Strona główna » Aktualności » Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulicom znajdującym się w mieście Nowa Słupia.

wielkość tekstu: A | A | A

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zaprasza mieszkańców miasta Nowa Słupia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulicom znajdującym się w mieście Nowa Słupia.

Szanowni Mieszkańcy miasta Nowa Słupia,

W związku z wnioskiem Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi skierowanym do Rady Miejskiej w Nowej Słupi dotyczącym nadania nazw ulicom znajdującym się w mieście Nowa Słupia Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi w dniu 12.12.2019 r. wydał Zarządzenie Nr 158/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje będą odbywać się w okresie od 23 grudnia 2019 r. do 10 stycznia  2020 r. i będą przeprowadzane  w formie pisemnej, która będzie polegała na:

 • wysłaniu na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi formularza z opinią;
 • złożeniu w pok. 21 Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi formularza z opinią;
 • wysłaniu podpisanego i zeskanowanego formularza na adres urzad@nowaslupia.pl.

           Opinie dotyczące nadania nazw ulicom znajdującym się w mieście Nowa Słupia należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik do w/w zarządzenia. Formularz będzie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi (Nowa Słupia, ul. Rynek 15  pok. 21). Druk ankiety będzie można także pobrać ze strony internetowej www.nowaslupia.pl

Mieszkaniec biorąc udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia poinformuje:

 • Radę Miejską w Nowej Słupi – na najbliższej sesji, po zakończeniu terminu konsultacji,
 • Mieszkańców gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy, lecz stanowią istotną opinię przy podejmowaniu decyzji w sprawie ewentualnej zgody na nadanie nazw ulicom.

Przed podjęciem decyzji o nadaniu nazw ulicom w Nowej Słupi  tut. Organ oraz Rada Miejska, chcieliby poznać opinię mieszkańców na temat tego zamierzenia.

Zapraszam zatem mieszkańców Nowa Słupia do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych związanych z poznaniem opinii mieszkańców w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Sylwetki proponowanych   patronów  ulic oraz  położenie ulic, które mają otrzymać nazwy zawarte są we wniosku Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi dostępnym na stronie internetowej gminy jako załącznik do ogłoszenia o konsultacjach  

czytano: 1055 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-12-13 09:55:49

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna