Skróty klawiszowe:

Zaproszenie na posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 15 stycznia 2020r.

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 15 stycznia 2020r.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że posiedzenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2019 roku:
  1. Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
  2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
  3. Komisji Budżetu i Rolnictwa
  4. Komisji Rewizyjnej
  5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Rady Miejskiej w Nowej Słupi w 2019r.
 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034, projekcie uchwały budżetowej na 2020r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
 9. Zapoznanie się z wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 oraz projektu budżetu na 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 oraz projektu budżetu na 2020 rok.
 11. Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2034,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie odwołania radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi
  2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2020
  3. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi na rok 2020,
  4. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Słupia.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                              /-/Rafał Piasecki

czytano: 430 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-01-10 14:14:39

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna