Skróty klawiszowe:

Bartoszowiny. Umowa na kanalizację, oczyszczalnię ścieków oraz budową ujecia podpisana.

Strona główna » Aktualności » Bartoszowiny. Umowa na kanalizację, oczyszczalnię ścieków oraz budową ujecia podpisana.

wielkość tekstu: A | A | A

 

 

Umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Bartoszowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podpisana.
                       

W dniu 27 kwietnia  2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Bartoszowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Dofinansowanie ze środków europejskich realizowane będzie dla operacji typu „Gospodarska wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na budowę ujęcia wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartoszowiny pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 818 000,00 zł. tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach:

  1. W roku  2021 wybudowanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.
  2. W roku 2022 wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków rozwoju gminy.

Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na zaprojektowanie i budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, co zapewni dużo lepsze zaopatrzenie w wodę mieszkańców Bartoszowin mówi Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.