Skróty klawiszowe:

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

Strona główna » Aktualności » Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

wielkość tekstu: A | A | A

Posiedzenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 13 maja 2020 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie protokołu z:
  1. XXIV Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  2. XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  3. XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  4. XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Nowa Słupia.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
  3. w sprawie w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia,
  5. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia,
  6. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  7. w sprawie zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  8. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi Nr XI/43/19 z dnia 30.05.2019 roku w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  9. w sprawie szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Nowa Słupia lub jej jednostkom organizacyjnym w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

czytano: 332 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-05-11 15:06:51

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna