Skróty klawiszowe:

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W RUDKACH

Strona główna » Aktualności » ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W RUDKACH

wielkość tekstu: A | A | A

Począwszy od nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Rudkach zostaną objęci dwuletnią edukacją w formalnych oddziałach dwujęzycznych na wybranych przedmiotach: biologia i geografia, które będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Organizacja oddziałów dwujęzycznych wymagała kilkuletnich przygotowań naszej kadry, zapoznania rodziców z nową ofertą edukacyjną i przeprowadzenia procesu rekrutacji wśród chętnych uczniów.

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1149), lekcje dwujęzyczne muszą być prowadzone na minimum dwóch zajęciach edukacyjnych, w tym przynajmniej jedne muszą być wybrane spośród następujących przedmiotów tj. biologia, chemia, fizyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej lub matematyka. Analizując potrzeby uczniów na dalszych etapach edukacji, zdecydowaliśmy, iż zajęcia dwujęzyczne będą prowadzone w języku angielskim na lekcjach biologii i geografii.

Ogromną zaletą oddziałów dwujęzycznych są dwie dodatkowe lekcje języka angielskiego (w sumie pięć godzin lekcyjnych tygodniowo) dla uczniów oddziału dwujęzycznego w klasie VII i VIII, co będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na rozwój ich ogólnych umiejętności językowych i międzykulturowych.

Zajęcia dwujęzyczne z biologii i geografii będą prowadzone metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning - zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe), co oznacza, że część każdej lekcji geografii i biologii odbędzie się w języku angielskim. Podkreślamy jednak, iż nadal najważniejszym celem tych zajęć będzie realizacja podstawy programowej z biologii i geografii, opanowanie i zrozumienie jej przez uczniów. Część lekcji prowadzona w języku angielskim (ok. 10 min.) będzie dostosowana do potrzeb i możliwości językowych uczniów, zaś ocenianie będzie przeprowadzane wyłącznie w języku polskim z treści przedmiotów.

Poprzez nauczanie dwujęzyczne pragniemy lepiej przygotować naszych uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, a także do kolejnych etapów edukacji i do pracy zawodowej. Większa ilość zajęć językowych pomoże naszej młodzieży zanurzyć się w języku angielskim, a przez to pogłębić rozwój kompetencji językowych i międzykulturowych, w tym przełamać bariery językowe i rozwinąć tak trudną umiejętność spontanicznego „przełączania” się między językami w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto, język angielski może być kluczem do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki, rozwoju własnych zainteresowań i wykorzystywania informacji, które często nie są dostępne w języku polskim. Coraz częściej doświadczamy też sytuacji, w których potrzebujemy języka angielskiego, aby kontaktować się z innymi ludźmi w kraju i za granicą, podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich, podróży, w pracy zawodowej i wielu innych. Oczekujemy, iż edukacja dwujęzyczna poszerzy horyzonty językowe naszych uczniów i otworzy im drzwi do lepszej przyszłości.

Nadal dysponujemy wolnymi miejscami w naszych oddziałach dwujęzycznych. Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 stycznia 2020 r. rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się w dniach w dniach 3 – 14 sierpnia 2020 r. Zainteresowanych rodziców i uczniów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu: 41 3177179.

 

czytano: 266 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-07-29 14:43:09

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna