Skróty klawiszowe:

Skierowania po odbiór żywności z GOPS.

Strona główna » Aktualności » Skierowania po odbiór żywności z GOPS.

wielkość tekstu: A | A | A

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2020 od dnia 14 września 2020 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą dokumenty w sprawie otrzymania skierowania na odbiór żywności.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny,

- stypendium szkoły wyższej,

- inne.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

W związku z obowiązującym stanem epidemii COVID – 19 prosimy o zachowanie odstępu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi min. 1,5 m, zasłonić  maseczką usta i nos, zdezynfekować dłonie przed wejściem do pracownika socjalnego. O ile to możliwe prosimy przed przyjściem do Ośrodka o  kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.

(41) 31 77 139

(41) 363 03 61

 

czytano: 364 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-09-10 12:57:19

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna