Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 12 października 2020 r.

Strona główna » Aktualności » Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 12 października 2020 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020r. poz. 713),
art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320) w związku z §  24 ust.1 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1758) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Począwszy od dnia 12 października 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Interesantów.
 2. Załatwianie pilnych spraw na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu, daty i godziny wizyty.
 3. Interesanci zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej zgodnie z ust. 2 (tylko w sprawach pilnych) zostaną umówieni na uzgodniony dzień i godzinę, nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.
 4. W strefie ochronnej odbywać się będzie obowiązkowa dezynfekcja dłoni interesantów oraz rejestracja osób odwiedzających  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi. Interesanci obowiązkowo powinni mieć zakryte usta i nos.
 5. Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu:

1) za pomocą urny wrzutowej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
2) telefonicznie - główny numer telefonu: 41 31-78-700,
3) faks do Urzędu numer: 41 3177-221,
4) za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail urzad@nowaslupia.pl,
5) za pomocą skrzynki na ePUAP,
6) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi,  ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

        6 .Począwszy od dnia 12 października 2020 r. :

1) sekretariat Urzędu nie przyjmuje interesantów,

2) Urząd Stanu Cywilnego będzie prowadził tylko rejestrację stanu cywilnego.

      7. Ustalam godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

§ 2

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.nowaslupia.pl oraz na www.nowaslupia.bip.jur.pl.
 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać pracowników Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Słupia.

  § 4

Traci moc Zarządzenie Nr  113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 23 września  2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

czytano: 255 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-10-13 08:55:14

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"