Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY

Strona główna » Aktualności » INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEJ RADY

wielkość tekstu: A | A | A

Młodzieżowa Rada Miejska

Na podstawie § 7 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej Słupi, informuję o rozpoczęciu naboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi będzie wchodzić 11 osób reprezentujących szkoły podstawowe z terenu Gminy Nowa Słupia oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych zamieszkała na terenie gminy Nowa Słupia, która nie ukończyła 18 lat.

 Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. mieści się w przedziale wiekowym od  13 (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 18 lat,
 2. posiada status ucznia,
 3. zamieszkuje na terenie Gminy Nowa Słupia,
 4. wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi trwa 2 lata.

Wyboru Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Słupi dokona Kapituła Młodzieżowej Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez:

 1. samorządy uczniowskie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Nowa Słupia,
 2. organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz,
 3. Rady sołeckie
 4. indywidualne zgłoszenia kandydatów

Wypełniony komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w terminie do 16 listopada 2020 r.

W przypadku przesyłki pocztowej będzie decydować data stempla pocztowego.

Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić dopisek „Młodzieżowa Rada”.

                                                               Andrzej Gąsior
                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia


 

czytano: 939 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-10-21 10:43:00

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"