Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Strona główna » Aktualności » Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi

wielkość tekstu: A | A | A

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi w trybie wideokonferencji.

Sesję Rady Miejskiej można oglądać on-line Rada Miejska Nowa Słupia - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2034,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
  3. w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
  5. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
  6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych,
  8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
  9. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Waśniów na realizację zadania pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0 + 477 do 0 + 827”,
  10. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18 + 750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26 + 700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km”,
  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20 + 400 do km 24 + 200”,
  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2020 rok,
  13. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi z dnia 19 października 2020r. na uchwałę Nr XXIV/15/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2020 roku,
  14. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  15. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytano: 449 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-11-23 14:48:18

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"