Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Sesja Rady Miejskiej.30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 14:00, w trybie zdalnym.

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej.30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 14:00, w trybie zdalnym.

wielkość tekstu: A | A | A

Sesja rady miejskiej

Link do obejrzenia sesji "na żywo" https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 1842, z późn. zm.) zwołuje się Sesję Rady Miejskiej w Nowej Słupi na dzień 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 14:00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z:
  1. XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  2. XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/22/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia  7 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2020 rok,
  5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2021r.,
  6. w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,
  7. w sprawie Koncepcji indywidualnego transportu door – to – door w Gminie Nowa Słupia,
  8. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudki,
  9. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Słupia,
  10. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039, projekcie uchwały budżetowej na 2021r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
 8. Zapoznanie się z wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2021 rok. 
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2021 rok.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

czytano: 594 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2020-12-24 11:23:28

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"