Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Strona główna » Aktualności » INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

wielkość tekstu: A | A | A

Burmistrz Miasta i Gminy  Nowa Słupia informuje, że w dniu 05.01.2021 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach wspierania zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Tytuł zadania publicznego: „Półkolonie zimowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku – „Między nami”.

Zadanie polega na organizacji półkolonii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku dla uczniów z klas I – VI. Półkolonie zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

 

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm).Wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza  kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 11.01.2021r. do 15.01.2021r.

a wysokość środków o jaki podmiot wnioskuje wynosi 3.500,00zł.

Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nie udzielono w roku 2021 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje , że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: urzad@nowaslupia.pl, faksem 41 317 72 21 lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15 , 26-006 Nowa Słupia.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag , organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

 

czytano: 148 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-01-05 14:46:48

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"