Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Strona główna » Aktualności » Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

wielkość tekstu: A | A | A

Foto. Rura kanalizacyjna w wykopie.

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie danej miejscowości występuje sieć kanalizacyjna.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Wójt (Burmistrz Prezydent) może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu gminnej sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to mieszkańców wszystkich miejscowości w których funkcjonuje sieć kanalizacyjna.

Na terenie naszej gminy w ubiegłym roku zostało wybudowane 31,36 km sieci kanalizacyjnej, w tym w miejscowościach Cząstków i Pokrzywianka kanalizacja sanitarna została oddana do użytkowania. W bieżącym roku planujemy wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej sieci w miejscowości Stara Słupia. Mieszkańcy Starej Słupi będą mogli korzystać z kanalizacji sanitarnej dopiero po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Starej Słupi – jesteśmy przed rozstrzygnięciem przetargu i wyborem wykonawcy na budowę nowej oczyszczalni ścieków.

W drugiej połowie 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bartoszowiny, Dębno i Jeziorko oraz przy ul. Chełmowej w Nowej Słupi.

Ponadto informujemy, że wniosek o dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jeleniów, Dębniak, Milanowska Wólka i Trzcianka, dla których gmina posiada aktualne pozwolenia na budowę, został zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy.

Budowa kanalizacji w w/w miejscowościach rozpocznie się niezwłocznie po pozyskaniu dofinansowania

czytano: 591 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-03-05 09:09:00

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"