Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Aplikacja sprawdzi poprawność złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Aktualności » Aplikacja sprawdzi poprawność złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wielkość tekstu: A | A | A

Napis. Ważny komunikat.

                Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. Gmina Nowa Słupia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Nowa Słupia – Andrzeja Gąsiora i Gmina Miejska Świdnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Świdnik – Waldemara Jaksona, podpisały List intencyjny dotyczący współpracy w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska na aplikację wykrywającą niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                Komputerowe oprogramowanie ma za zadnie wyszukiwanie nieprawidłowości w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących zaniżania ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz wyszukiwanie nieruchomości dla których właściciele nieruchomości nie złożyli wymaganej deklaracji.

                System porównuje dane mieszkańców, które pochodzą z baz prowadzonych przez rożne instytucje w tym.: z baz ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, z baz osób pobierających świadczenia 500+ oraz dodatek mieszkaniowy, a także dane z jednostek oświatowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Aplikacja weryfikuje również bazy danych ewidencji opłat za zbiorowe zapatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, w tym ilość osób zgłoszonych od ryczałtu opłaty w przypadku braku wodomierza oraz średnie zużycie wody na osobę.

                Aplikacja używana w Świdniku pomogła ustalić około 1,3 tysiąca osób nie ujętych
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Kamiennej Górze system wytypował około 700 nieruchomości, co do których są wątpliwości.

                Właściciele nieruchomości, którzy zaniżyli ilość osób w złożonej deklaracji lub właściciele nieruchomości, którzy w ogóle nie złożyli wymaganej deklaracji, mogą sami dokonać korekty złożonej deklaracji lub złożyć pierwszą deklarację.

                W przypadku niezłożenia wymaganych deklaracji, właściciele nieruchomości zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień lub wezwani do złożenia deklaracji. W przypadku braku odpowiedzi, zostaną wszczęte z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie postępowanie wiąże się z procesem zbierania materiału dowodowego w tym, właściciele nieruchomości mogą być wezwani na przesłuchanie celem wyjaśnień. Oprócz właścicieli nieruchomości, czyli stron postępowania, organ podatkowy może wzywać na przesłuchania świadków, w tym np.: sąsiadów. Weryfikowany będzie okres za 5 lat wstecz.

                Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  w przypadku kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmiany danych - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

czytano: 314 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-04-01 11:36:54

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"