Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA – MGOPS NOWA SŁUPIA

Strona główna » Aktualności » OPIEKA WYTCHNIENIOWA – INFORMACJA – MGOPS NOWA SŁUPIA

wielkość tekstu: A | A | A

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych  oraz choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych powstał Program „Opieka wytchnieniowa”.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną; wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu tj., nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno - wychowawczego czy internatu. Planuje się, że świadczenia usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa  odciąży członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

CO ZAWIERA OFERTA?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą nieodpłatnie na terenie gminy Nowa Słupia, przez osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych  (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze
i w oczekiwanym trybie).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowa Słupia;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie
  o niepełnosprawności;
 1. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby
  z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji na podstawie  dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

OSOBY ZAINTERESOWANIE PROSIMY O KONTAKT:

Koordynator: Kamila Kosiarska
Miejsko Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 363 03 70

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

czytano: 171 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-04-16 09:30:27

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"