Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Sesja Rady Miejskiej. 28 kwietnia 2021 r. g. 9.00.

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej. 28 kwietnia 2021 r. g. 9.00.

wielkość tekstu: A | A | A

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 1842, z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Nowej Słupi na dzień 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 09:00 w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Rudkach ul. Szkolna 2.

Obrady będzie można oglądać "na żywo" pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie sprawozdania z prac komisji doraźnej.
 7. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej prawidłowości procesu sprzedaży wybranych nieruchomości gminnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli terminowości procesu sprzedaży działki Nr 535/17 położonej w obrębie Rudki.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/91/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i  Gminy Nowa Słupia,
  2. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi (w organizacji) i nadania jej statutu,
  3. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach,
  4. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
  5. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  6. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nazwy ulicy przebiegającej od ul. Kieleckiej
   w stronę cmentarza,
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wykupu terenu pod budowę świetlicy środowiskowej
   w Bartoszowinach.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Slupi

                                                           /-/ Rafał Piasecki

czytano: 319 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-04-23 13:51:34

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"