Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Starej Słupi podpisana.

Strona główna » Aktualności » Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Starej Słupi podpisana.

wielkość tekstu: A | A | A

Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Starej Słupi podpisana. Od lewej: Edyta Durak - Skarbnik, Andrzej Gąsior - burmistrz, Grzegorz Abram -  Prezes Zarządu oraz Grzegorz Molęda – Członka Zarządu firmy IBG INSTALBUD Sp. z o.o., z Rzeszowa.

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 W dniu 20 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia burmistrz Andrzej Gąsior podpisłał umowę na przebudowę oczyszczalni realizowaną w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Słupia”. Wykonawcę firmę IBG INSTALBUD Sp. z o.o., z Rzeszowa reprezentowali:  Grzegorz Abram -  Prezesa Zarządu oraz Grzegorz Molęda – Członka Zarządu.

Należy podkreślić, że koszt inwestycji, który wyniesie 8 948 250 zł, zostanie poniesiony w całości ze środków zewnętrznych: tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków  o przepustowości Qśr =631 m3/dobę wraz z infrastrukturą techniczną i drogą dojazdową. Budowa oczyszczalni ścieków zapewni wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dopływających siecią kanalizacyjną
z miejscowości Nowa Słupia, Stara Słupia, Baszowice, Mirocice i Hucisko oraz w przyszłości z miejscowości Jeleniów, Dębniak, Trzcianka, Milanowska Wólka.

Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 1995 roku i jej stan wymaga pilnej interwencji. Od jakiegoś czasu pracuje ona na granicy swoich możliwości nie zabezpieczając w sposób należyty oczekiwań i potrzeb mieszkańców gminy w szczególności mieszkańców Starej Słupi. Planowana inwestycja pozwoli na przyjęcie większej ilości ścieków komunalnych, jak również zapewni wymagane parametry oczyszczonych ścieków. 

Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu, który ogłoszono jeszcze w listopadzie ubiegłego roku i który został rozstrzygnięty dopiero po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 29 kwietnia br.

Zmodernizowana oczyszczania będzie spełniała wymogi dyrektywy unijnej dotyczących jakości oczyszczania ścieków. Ukończenie Inwestycji planowane jest po 18 miesiącach od podpisania umowy.

- Oczyszczalnia ścieków w Starej Słupi jest strategicznym obiektem dla Miasta i Gminy Nowa Słupia. Od budowy poprzedniej oczyszczalni  minęło 26 lat, a oczyszczalnia obecnie funkcjonuje na granicznych parametrach technologicznych. Aby zapewnić prawidłowe jej działanie decyzja
o przebudowie była nieunikniona
–mówi Burmistrz Andrzej Gąsior

czytano: 457 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-05-20 14:07:57

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"