Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

Strona główna » Aktualności » Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

wielkość tekstu: A | A | A

Zarządzenie Nr 71/2021

Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Słupi
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020r. poz. 713., poz. 1378), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320, poz. 2432) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 861, poz. 879, poz. 905, poz. 957 poz. 1013) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W celu podjęcia działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. wprowadzam ograniczenia w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, szczegółowo określone w § 2.
 2. Ustalam godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

§ 2

 1. Wejście główne do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi jest otwarte.
 2. Przy drzwiach wejściowych znajduje się płyn przeznaczony dla interesantów w celu dezynfekcji rąk.
 3. Interesanci przebywający w budynku Urzędu Miasta i Gminy zobowiązani są stosować środki ochrony bezpośredniej tj. obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakrycie maseczką nosa i ust.
 4. Interesanci obsługiwani są przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi na poszczególnych stanowiskach pracy.
 5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Pozostałe osoby oczekują w kolejce w korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy interesantami.
 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2) osobyz orzeczeniemo niepełnosprawności, osoby z orzeczeniemo stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 1. Pisma przynoszone przez interesantów składane są przy sekretariacie w wyznaczonym pojemniku.
 2. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przeciwdziałaniu nadmiernego gromadzenia się osób, rekomenduje się interesantom:
 1. każdorazowe telefoniczne uzgadnianie swojej wizyty w Urzędzie i ograniczenie wizyt do minimum,
 2. korzystanie ze skrzynki podawczej umieszczonej w punkcie Obsługi Klienta,
 3. załatwianie spraw drogą elektroniczną: za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail urzad@nowaslupia.pl,za pomocą skrzynki na ePUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 3

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych www.nowaslupia.pl oraz www.nowaslupia.bip.jur.pl.
 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać pracowników Urzędu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Słupia.

§ 5

 1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.
 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr  60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 7 maja 2021r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 

 

czytano: 275 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-06-09 13:50:59

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"