Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

wielkość tekstu: A | A | A

Sesja Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuje się Sesję Rady Miejskiej w Nowej Słupi na dzień 8 września 2021 roku (środa) o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

Link do sesji on-line - kliknij tutaj

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z:
  1. XLIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021r.,
  2. XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2021r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  3. w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia ich zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia,
  5. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2036,
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/87/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”,
  7. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,
  8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  9. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowa Słupia,
  10. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

czytano: 634 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-09-04 18:15:13

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"