Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Relacja. Odsłonięcie i poświęcenie Kopca księcia Adama J. Czartoryskiego na Świętym Krzyżu. 14 września 2021 r.

Strona główna » Aktualności » Relacja. Odsłonięcie i poświęcenie Kopca księcia Adama J. Czartoryskiego na Świętym Krzyżu. 14 września 2021 r.

wielkość tekstu: A | A | A

Fotorelacja. Odsłonięcie i poświęcenie Kopca księcia Adama J. Czartoryskiego na Świętym Krzyżu. 14 września 2021 r.

14 września 2021 roku w obecności parlamentarzystów, władz kościelnych, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego oraz miast i gmin naszego regionu, a także oficerów wojska polskiego, policji straży pożarnej oraz leśników odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Kopca księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na Świętym Krzyżu.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Specjalny list skierowany do organizatorów od Prezydenta odczytał podczas ceremonii Andrzej Kryj – Poseł na Sejm RP.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w klasztorze na Świętym Krzyżu, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Po niej zgromadzeni na eucharystii goście w asyście Orkiestry Wojskowej z Radomia, przemaszerowali przed odbudowany kopiec księcia Adama J. Czartoryskiego.

W podziękowaniu za bohaterską postawę

Andrzej Gąsior, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, witając przybyłych na uroczystość wygłosił wzruszające, patriotyczne przemówienie (oto jego fragmenty):

(…)„Miasto i Gmina Nowa Słupia to od stuleci testament wieków pracy wielu pokoleń na rzecz urzeczywistniania się idei narodowościowych. To ziemia przesycona trudną i bolesną historią wielu zrywów wyzwoleńczych, gdzie z każdą figurą czy kapliczką wiąże się jakaś ludzka historia czy nadzieja. Często są to świadectwa śmierci, ofiary wojen czy dokonania znamienitych rodaków. Wiele z tych znaków czasu jest zapominanych.

Naszym patriotycznym obowiązkiem jest dbałość o dziedzictwo narodowe, przechowywanie w pamięci dorobku Tych, co poświęcili za nas swoje marzenia, ideały.

Bo, przecież słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno, jakże są aktualne i dziś: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Niech to przesłanie towarzyszy nam w życiu codziennym, w pracy dla dobra naszej umiłowanej Ojczyzny.

Dziś w sposób symboliczny pragniemy podziękować i przywołać pamięć o postaci wybitnej w dziejach narodu polskiego, narodowym bohaterze księciu Adamie Jerzym Czartoryskim.

Jako społeczność Ziemi Świętego Krzyża pragniemy wyrazić wdzięczność dla ludzi, którzy swoim poświęceniem i bohaterską postawą zaczynali długi marsz ku niepodległości Państwa Polskiego.

Dzisiejsza data uroczystości – 14 września jest dokładnie 160 rocznicą poświecenia Kopca z roku 1861. To również data odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego.

Krzyż, również wieńczy odbudowany kopiec. Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II „ I niech ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Bo w najważniejszych chwilach narodu ten symbol chrześcijańskiego zwycięstwa dawał kolejnym pokoleniom siłę, nadzieję oraz wiarę w lepszą przyszłość.

Dziś dziękujemy również naszym przodkom, który wznieśli krzyż na kopcu przed 160 laty jako symbol wiary i polskości i zawierzenia spraw Rzeczypospolitej Panu Bogu.”(…)

Od 1861 do 2021 roku

Kopiec Czartoryskiego na Świętym Krzyżu został usypany w 1861 roku. Po upadku powstania listopadowego książę Adam Jerzy Czartoryski, Prezes Rządu Narodowego udając się na emigrację, wraz z grupą oficerów, odwiedził Święty Krzyż. Wygłosił tu ważne przemówienie patriotyczne,  a następnie udał się na najwyższy balkon wieży kościelnej, aby ostatni raz popatrzeć na ziemię ojczystą i aby z jej wysokości wznieść prośby do Boga za ginącą Ojczyznę. Wydarzenie to szerokim echem odbiło się wśród miejscowej ludności i pozostało w ich pamięci. Kopiec Czartoryskiego został usypany z kamieni  w 1861 r.  przez społeczeństwo na pamiątkę pobytu księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu. Kamienny kopiec jako symbol polskości został zburzony i rozebrany przez rosyjskiego zaborcę po upadku Powstania Styczniowego.

Inicjatorami jego odbudowy byli Anna Zyzman - prezes Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz  Zbigniew Pękala - prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.

Poświęcenie i koncert patriotyczny

Na budowę kopca  Gmina Nowa Słupia otrzymała dofinansowanie w wysokości 42 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość inwestycji to koszt 88 950,67 zł.

Uroczystości odsłonięcia – 14 września przypadły dokładnie w 160 rocznicą poświecenia Kopca z roku 1861. Kopiec został poświęcony przez oblatów ze Świętego Krzyża. Następnie po krótkich przemowach okolicznościowych złożono wieńce. Uroczystości zakończył krótki koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Radomia.

Za współpracę przy realizacji odbudowy KOPCA oraz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior dziękuje:

Posłowi na Sejm RP Panu Andrzejowi Kryj, Wojewodzie Świętokrzyskiemu – Panu Zbigniewowi Koniuszowi, Staroście Kieleckiemu – Panu Mirosławowi Gębskiemu, Wójtowi Gminy Bieliny – Panu Sławomirowi Kopaczowi, Superiorowi ze Świętego Krzyża – Ojcu Marianowi Puchale, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Panu Janowi Reklewskiemu, Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych  - Panu Józefowi Kubicy,  Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Panu Andrzejowi Matysiakowi.

Szczególne słowa podziękowania Burmistrz kieruje do inicjatorów odbudowy Kopca. Dziękuję  Pani Annie Zyzman  - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz  Panu Zbigniewowi Pękala  - Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.

czytano: 597 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-09-15 09:24:11

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"