Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

Sesja Rady Miejskiej. 29 października, g. 15.00.

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej. 29 października, g. 15.00.

wielkość tekstu: A | A | A

Sesja Rady Miejskiej

Posiedzenie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z:
  1.  XLVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
  2. XLVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi o zbiorczym zestawieniu oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o zbiorczym zestawieniu oświadczeń majątkowych.
 8. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki z Dymarek Świętokrzyskich.
 9. Przedstawienie protokołów pokontrolnych z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczących:
  1. kontroli prawidłowości przyznawania lokali mieszkalnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz respektowania zapisów uchwały Nr I/3/04 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy jak również uchwały Nr XLIII/78/17 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 października 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021. Kontrola za lata od 2015 do chwili obecnej.
  2. kontroli pod kątem wprowadzenia w błąd Rady Miejskiej w Nowej Słupi przez złożenie wniosku Burmistrza Andrzeja Gąsiora w dniu 07.04.2020r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi czym naraził budżet Gminy na wydatkowanie dodatkowych środków w wysokości ponad 400.000,00zł oraz utratę zaufania Rady Miejskiej w Nowej Słupi do organu wykonawczego tj. stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nowa Słupia oraz nadania jej statutu,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021 – 2039,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/100/20 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
 2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnych z funkcji członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych.
 1. Sprawy różne
 2. Zamknięcie obrad.

czytano: 567 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-10-25 15:08:35

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"