Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

wielkość tekstu: A | A | A

nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi  ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

 CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci zakupu paczek ze środkami ochrony osobistej, paczek ze środkami czystości.

ADRESACI: 200 osób z niepełnosprawnością , posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym lub orzeczenie równoważne, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 r.ż. zamieszkujących teren Gminy Nowa Słupia, pod warunkiem że  nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia w terminie do 10 grudnia 2021 r.

O przystąpieniu do programu będzie decydować stopień niepełnosprawności (w pierwszej kolejności znaczny, następnie umiarkowany. W przypadku zgłoszenia ponad 200 osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności o objęciu wsparciem decyduje sytuacja dochodowa uczestników.

 TERMIN REALIZACJI WSPARCIA: od 02 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy uczestnictwa
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
 • klauzula informacyjna
 • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Rekrutacja rozpocznie się od dnia podpisania umowy na realizację programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3630370 lub 413177139 w godzinach od 7.30 do 15.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

czytano: 208 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-11-24 09:52:29

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"