Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Złóż Deklarację. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowy obowiązek.

Strona główna » Aktualności » Złóż Deklarację. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowy obowiązek.

wielkość tekstu: A | A | A

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Słupi przypomina o nowym obowiązku.  Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

Terminy składania deklaracji:

 • na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
 • w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 • w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Nowa Słupia deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi 

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia w godzinach pracy urzędu.

O nowym obowiązku złożenia deklaracji poinformują Państwo również pracownicy UMiG w Nowej Słupi pod nr tel. 41 363 03 72 lub 41 3178-741.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

 • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
 • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
 • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy,
 • Adres e-mail również opcjonalnie,
 • Informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrocie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.  

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw do pobrania poniżej.

Klauzula informacyjna powinna zostać wydrukowana, podpisana i dostarczona wraz z wersją papierową deklaracji.

czytano: 2515 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2022-01-05 07:34:35

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"