Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Od 20 stycznia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

Strona główna » Aktualności » Od 20 stycznia ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi

wielkość tekstu: A | A | A

Zarządzenie Nr  5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia
z dnia 19 stycznia 2022r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1 974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320, poz. 2432, poz. 1162) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 861, poz. 879, poz. 905, poz. 957 poz. 1013, poz. 1054 poz.1 116, poz. 1125, poz. 1145, poz.1583, poz. 1754, poz.1967, poz. 2177, poz. 2311) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1.  W celu podjęcia działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, w okresie od 20 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadzam ograniczenia w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, szczegółowo określone w § 2.
 2.   Ustalam godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

§ 2

1. Interesanci obsługiwani są przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi w Punkcie Obsługi Klienta zlokalizowanym na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi. (wejście od ulicy Opatowskiej).

2. Liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w Punkcie Obsługi Klienta nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób  realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Pozostałe osoby oczekują w kolejce w strefie ochronnej lub przed wejściem do budynku.

3.  Przepisu ust.2 nie stosuje się do:

     1)  dziecka do ukończenia 13. roku życia;

     2)  osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu    
          niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,   
          która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

    3)  osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

    4)  osoby wymagającej pomocy tłumacza;

      5)  innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 1.   Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest przedstawić pracownikowi Punktu Obsługi Klienta cel swojej wizyty.
 1.   Pracownik Punktu Obsługi Klienta po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu, w  zakresie, którego znajduje się merytorycznie załatwianie sprawy decyduje o bezpośredniej wizycie w Urzędzie Miasta i Gminy na konkretnym stanowisku pracy.
 1.   Interesanci zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej zgodnie z ust. 5 zobowiązani są stosować środki ochrony bezpośredniej tj. obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakrycie maseczką nosa i ust.
 1.   Pracownik Punktu Obsługi Klienta prowadzi rejestr osób dopuszczonych do bezpośredniej obsługi oraz dokonuje pomiaru temperatury.
 1.   Bezpośrednia obsługa interesanta, realizowana jest z zachowaniem ograniczenia liczby interesantów obecnych jednocześnie w pomieszczeniu, w którym jest załatwiana sprawa do 1 osoby, bez względu na liczbę znajdujących się w pomieszczeniu stanowisk.
 1.   W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przeciwdziałaniu nadmiernego gromadzenia się osób, rekomenduje się interesantom:
 1. każdorazowe telefoniczne uzgadnianie swojej wizyty w Urzędzie i ograniczenie wizyt do minimum,
 2. korzystanie ze skrzynki podawczej umieszczonej w punkcie Obsługi Klienta,
 3. załatwianie spraw drogą elektroniczną: za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail urzad@nowaslupia.pl,za pomocą skrzynki na ePUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 3

 1.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych www.nowaslupia.pl oraz  www.nowaslupia.bip.jur.pl.
 2.     Z treścią zarządzenia należy zapoznać pracowników Urzędu.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Słupia.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 15 grudnia  2021r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

                                                                                             

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia
                                                                           /-/ Andrzej Gąsior

czytano: 934 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2022-01-19 14:37:51

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"