Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

Strona główna » Aktualności » Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi.22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15.

wielkość tekstu: A | A | A

 Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIL sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Raport o stanie gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
  1. debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Słupia za 2021 rok,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi wotum zaufania.
 7. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 r., (bilans budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz zbiorczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki).
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  4. Uchwałą Nr 22/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i  Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
  5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
  6. Uchwałą Nr   30 /2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10  czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Słupi w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2022 – 2039,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.
  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi,
  5. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/26/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na rok 2022.
  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/6/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów w związku z pełnioną funkcją.
  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/4/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
  8. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Nowa Słupia na rok szkolny 2022/2023.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

czytano: 723 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2022-06-17 10:15:22

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"