Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Dodatek dla gospodarstw domowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - informacje

Strona główna » Aktualności » Dodatek dla gospodarstw domowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - informacje

wielkość tekstu: A | A | A

Dodatek dla gospodarstw domowych o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - informacje

Dodatek dla gospodarstw domowych w związku z wejściem  ustawy z dnia 15.09.2022 r. . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  - informacje

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, która weszła w życie z dniem 20.09.2022 r. Druki wniosków po opublikowaniu będą dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą na parterze budynku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi przy ul. S. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii
w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej oraz
w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi oraz Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (wniosek - załącznik do pisma musi być podpisany elektronicznie tzn. np przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego lub aplikacji e-dowód)
  • papierowo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Stanisława Staszica 18 w Nowej Słupi w godzinach: poniedziałek  - piątek  od 700-1530

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 700-1530 pod numerami:  (41)31-77-139, (41)36-30-360, (41)36-30-361

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ww. ustawa wprowadziła również zmianę w zakresie dodatku węglowego. Zgodnie z nową regulacją dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzonkuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

 

czytano: 642 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2022-09-21 12:42:34

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"