Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 stycznia 2023 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Strona główna » Aktualności » Posiedzenie LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 26 stycznia 2023 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

wielkość tekstu: A | A | A

Obrady sesji "na żywo" można obejrzeć na:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/481/rada-miejska-nowa-slupia.htm

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet lekarski położonego w budynku w Rudkach przy ulicy Pocztowej 2 w drodze bezprzetargowej, na okres kolejnych 5 lat dotychczasowemu najemcy,
  2. w sprawie realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023,
  3. w spawie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,
  4. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 2019 - 2023,
  6. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  7. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia,
  8. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2023 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039, projekcie uchwały budżetowej na 2023r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
 8. Zapoznanie się z wnioskami komisji Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2023 rok.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2023-2039,
  2. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

czytano: 466 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2023-01-23 17:50:03

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"