Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2023

Strona główna » Aktualności » „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2023

wielkość tekstu: A | A | A

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

EDYCJA 2023

 

W dniu 21.02.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia. Asystencja osobista jest usługą kierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Z założenia minimum 70% uczestników powinny stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby które mają niepełnosprawność sprzężoną i trudności związane z mobilnością i komunikacją. Planuje się, że świadczenia usług asystencji osobistej będą ściśle dostosowane do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, która w szczególności polega na: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury; zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

➢ dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

➢ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

➢ stopniu umiarkowanym

➢ albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573), która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM OSOBY NIEPENOSPRAWNEJ:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
  Przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

OSOBY ZAINTERESOWANIE PROSIMY O KONTAKT:                                   

Koordynator: Kamila Kosiarska
Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 363 03 70
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wartość dofinansowania: 1073361,30 zł

Całkowity wartość zadania: 1073361,30 zł

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

czytano: 504 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2023-02-22 11:56:11

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"