Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Strona główna » Aktualności » EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

wielkość tekstu: A | A | A

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Słupia.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Nowa Słupia wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez gminę.

W związku z powyższym Burmistrz  Miasta i Gminy Nowa Słupia po raz kolejny zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków do dnia 10 kwietnia 2023 r.

Druki formularza zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w pod linkiem https://eboi.nowaslupia.pl/karty-uslug/pokaz/40/zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych--i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow

Wypełnione i podpisane zgłoszenia w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi, a także w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Staszica 18 lub za pośrednictwem poczty (Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ulica Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia).

Udostępniamy również elektroniczną formę wypełnienia formularza on-line pod adresem:

https://ecogmina.pl/ankieta/?Gmina=1908

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia:

 1. Transport Zarobkowy i Asenizacja, Kazimierz Bernasiński, Sosnówka 13B, 26-006 Nowa Słupia, tel. 502-537-186.
 2. MOBIL SERWIS Kornel Wiącek, Sosnówka 19, 26-006 Nowa Słupia, tel. 518-303-436.
 3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22/ 206-41-16.
 4. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 538 140 239.
 5. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 602-178-102.

 


  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Niniejszy formularz zgłoszeniowy służy dla celów aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę Nowa Słupia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
 3. Zgodnie z § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia będącego załącznikiem do uchwały nr LXVIII/91/22 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 listopada 2022 r. ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania, korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie umowy oraz dowodu opłaty za wykonanie takiej usługi.
 5. Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę przestrzegania przepisów ustawy sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
 6. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi będą przeprowadzali kontrolę zbiorników bezodpływowych podczas której sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

czytano: 978 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2023-03-02 09:56:17

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"