Gmina Gidle

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia 

ANDRZEJ GĄSIOR

 Urząd Miasta i  Gminy
w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
czwartek 24 stycznia 2019 r., imieniny obchodzą: Rafała, Franciszka
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Fundusze europejskie » Regionalny Program Operacyjny Województwa ...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A


 


  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Nowa Słupia złożyła dwa wnioski o dofinansowanie:

- w dn. 19 maja 2016r. – z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”, wniosek pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia; całkowita wartość inwestycji wynosi 813.398,00 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 610.048,50 zł 


 - w dn. 31 maja 2016r – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia – długość przebudowanej sieci wodociągowej – 4,98 km; długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 40,14 km; całkowita wartość inwestycji wynosi 21.810.502,68 zł, z czego dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych wynosi 10.559.652,40 zł. 

 

W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0045/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu. 

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 15.02.2016r. 

- zakończenie realizacji: 31.12.2020r. 

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 

- w dn. 30.11.2016r. – z działania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, wniosek pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach”; całkowita wartość inwestycji wynosi 991.694,74 zł, z czego dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych wynosi 743.771,06 zł 

 W dniu 24.11.2017r. została podpisana Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0051/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

 

Termin realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 30.11.2015r.

- zakończenie realizacji: 09.11.2018r.

Wobec powyższego w dniu 12.01.2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał umowę z firmą MULTISPORT z Jaworzna wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie robót budowlanych dot. Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowej Słupi.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na „Modernizację boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach – Gmina Nowa Słupia”, w dniu 03.08.2018 r. Wójt Gminy Andrzej Gąsior  podpisał umowę z wykonawcą zadania: Konsorcjum firm: Lider:  GB TECHNOLOGY s.c.  Kielce, Konsorcjant: ECOFORMA Hubert Wójcik, Kielce

 


- w dn. 27.01.2017r. – z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 5.556.167,91 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.637.006,30 zł
 

W dniu 17.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

 

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 01.10.2016r. 

- zakończenie realizacji: 30.09.2018r.  

Wobec powyższego po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu 9 maja 2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Przemysłowo – Usługowym “HOTEX” z Kielc reprezentowanym przez wspólników: Marka Snopek i Tomasza Snopek na realizację zadania wchodzącego w skład projektu pn: “Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”. 

 

Do dnia 31.08.2018r. zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Zespołu Szkół oraz  klubu sportowego w Rudkach. Wartość kontraktu wynosi 3 088 934,82 zł brutto.  

W dniu 8 czerwca2018 Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał kolejne trzy umowy z wykonawcami na realizację  termomodernizacji  budynków użyteczności publicznej tj. 

Termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Nowej Słupi z firmą „Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Grzegorz Zieja z Nieczulic za cenę ryczałtową brutto 599 010,00 zł

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rudkach z firmą Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę ryczałtową brutto 853 440,57 zł 

Termomodernizacja budynku Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach, z firmą  Wytwórnia Materiałów Budowlanych „GMS” Spółka Jawna, Jarosław Gołda Wojciech Mąka za cenę ryczałtową brutto 1 330 134,20 zł  

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 09.07.2018r. Wójt Gminy Nowa Słupia podpisał umowę na ostatni budynek przeznaczony do termomodernizacji (przedszkole w Rudkach) w ramach powyższego projektu z firmą GMS sp.j. Jarosław Gołda, Wojciech Mąka na cenę ryczałtową brutto 1.234.850,97 zł.

 


- w dn.16.02.2017r. – z działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” wniosek pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia, budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi  oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia”; całkowita wartość inwestycji wynosi 27.738.184,76 zł, z czego dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych wynosi 15.482.868,39 zł. 

W dniu 05.09.2018r. zostały podpisane umowy na realizację zadania: 

1. Umowa nr 232/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki
i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi” Zadnie 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Pokrzywianka, Cząstków.

Zadanie 2 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Stara Słupia z Przedsiębiorstwem Budowlanym ,,BUDOMONT” Sp. z o.o. ul. Przy Torze1, 35-205 Rzeszów. 

2. Umowa nr 233/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki
i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi”

Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia w miejscowościach Nowa Słupia, Trzcinka, Rudki

z WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk ul. 1 Maja 1G,
28-131 Solec-Zdrój. 

3. Umowa nr 234/2018 pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupi”

Zadanie 4 – Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zamkowa Wola - Wólka Milanowska z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych ,,KANRYD” Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Pierwszy.

 


- w dn. 29.03.2017r. z działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, wniosek pn: Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, całkowita wartość inwestycji wynosi 10.244.916,00 zł , z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 7.079.820,00 zł.

W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.07.02.00-26-0005/16-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

Termin realizacji projektu: 

- rozpoczęcie realizacji: 15.01.2018r. 

- zakończenie realizacji: 30.09.2020r.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


- w dniu 13.10.2017r. z działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE”, wniosek pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Nowa Słupia”, całkowita wartość inwestycji wynosi 1.952.671,85 zł, z czego dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych wynosi 1.032.529,93 zł;


  - w dniu 13.10.2017r. z działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, wniosek pn.: „Rewitalizacja Nowej Słupi”, całkowita wartość inwestycji wynosi 5.398.384,00 zł z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.245.056,06 zł.

 


  - w dn. 16.11.2017r. z działania 4.3 „Gospodarka wodno- ściekowa”, wniosek pn: Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wod.-kan. na terenie Gminy Nowa Słupia, całkowita wartość inwestycji wynosi 18.844.362,15 zł, z czego dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 12.256.495,71 zł.

 W dniu 30.04.2018r. została podpisana Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0003/17-00 o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Nowa Słupia dla powyższego projektu.

  Termin realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 02.01.2020r.

- zakończenie realizacji: 31.12.2023r.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


 - w dniu 22.12.2017r. z działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, wniosek pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”, całkowita wartość inwestycji wynosi 4 347 377,78 zł, z czego dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych wynosi 3 399 863,60 zł. 


- w dn. 05.04.2018 r. z działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, wniosek pn: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia – II etap, całkowita wartość inwestycji wynosi 9.288.080,37 zł, z czego dofinansowanie od wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie 8.160.250,10 zł.


- w dn. 18.10.2018r. z działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” wniosek pod nazwą: „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi oraz doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Rudkach”, całkowita wartość projektu wynosi 1.016.053,66 zł, z czego wkład UE 500.000,00 zł.


 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 8
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Rudki Milanowska Wólka Rekreacja Nowa Słupia Turystyka Andrzej Gąsior Emeryk Jeleniów Kielce Dymarki Dębniak Św. Krzyż Góry Świętokrzyskie Baszowice Łysa Góra Stara Słupia
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

1 stycznia 2019 - Nowa Słupia MIASTEM

więcej