Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

PROW 2014-2020

Strona główna » Fundusze europejskie » PROW 2014-2020

wielkość tekstu: A | A | A

 


 

 

31 maja 2016r. Wójt Gminy Andrzej Gąsior podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- pn.: Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno oraz Sosnówka – Gmina Nowa Słupia – długość drogi 0,71 km, całkowity koszt inwestycji wynosi 121.311,40 zł, z czego dofinansowanie 63,63 % - 77.190,00 zł

- pn.: Zmiana nawierzchni drogi gminnej w msc. Dębno – Wojciechów  – Gmina Nowa Słupia – długość drogi 1,34 km, całkowity koszt inwestycji wynosi 748.742,19 zł, z czego dofinansowanie 63,63 % - 476.424,00 zł

 

 


 

W związku powstałymi z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 22 września 2016 r. Wójt Gminy podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” pn. „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w msc. Dębno oraz Sosnówka – Gmina Nowa Słupia”, całkowity koszt inwestycji wynosi – 121.285,67 zł z czego dofinansowanie 63,63% stanowi – 77.174 zł.

Realizacja powyższego zadania zakończona została 14 grudnia 2016 r. Wykonano 0,71 km długości drogi tj. w miejscowości Dębno – 0,15 km, w miejscowości Sosnówka – 0,56 km. Zakres wykonanych prac obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, przepusty, nawierzchnię z kruszywa, nawierzchnię asfaltową.

  


 

W dniu 13 grudnia 2016 r. Wójt Gminy podpisał także aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich pn. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w msc. Dębno - Wojciechów – Gmina Nowa Słupia”zmieniający wartość projektu, całkowity koszt inwestycji 360.840,72 zł z czego dofinansowanie 63,63% stanowi 229.602 zł.

W dniu 16 lutego 2017 r. został podpisany kolejny aneks do umowy zmieniający termin złożenia wniosku o płatność.

Realizacja zadania zakończona została 28 kwietnia 2017 r. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, przepusty, nawierzchnię z kruszywa, nawierzchnię asfaltową, roboty wykończeniowe – oznakowanie.

 


W dniu 12.09.2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:

Przebudowa istniejącego targowiska w Rudkach. Całość zadania to koszt: 2.103.537,32 zł z czego dofinansowanie wyniesie 999.999,00 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych - 1.525.538,65 zł.

W zakresie rzeczowym inwestycji znalazły się:

·         Budowa stoisk handlowych,

·         Budowa sanitariatu publicznego

·         Utwardzenie terenu

·         Budowa parkingu

·         Budowa zbiornika na nieczystości stałe

·         Budowa oświetlenia terenu

·         Budowa separatora substancji ropopochodnych

 

8 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Andrzej Gąsior podpisał umowę na  modernizację Targowiska w Rudkach z firmą „AQUA – MK” Spółka z o.o z Kielc za cenę ryczałtową brutto 2 045 728,88 zł. 

Przebudowa targowiska pozwoli uporządkować około 0,5 ha przestrzeni handlowej tak, aby stworzyć godne warunki zarówno dla kupujących jak i sprzedających. W planach jest między innymi wykonanie wybrukowanych alejek, wzdłuż których staną stoiska handlowe. Dodatkowo powstanie  budynek, w którym znajdą toalety  i pomieszczenia gospodarcze. Wzdłuż ogrodzenia od ogródków działkowych wybudowany zostanie parking na 32 miejsca postojowe, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniono także wykorzystanie energii słonecznej przy oświetleniu terenu. Dzięki inwestycji, jedno z bardziej zaniedbanych miejsc w Rudkach, w końcu zyska estetyczny wygląd i ma realną szansę zostać nowoczesną wizytówką Gminy Nowa Słupia.

Planowany termin zakończenia prac to 30 października 2018 r.


W dniu 27.04.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę o dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Bartoszowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Całość zadania to koszt: 3.514.288,97 zł z czego dofinansowanie 1.818.000 zł, co stanowi do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kanalizacji sanitarnej

- budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem wody, zbiornikiem wyrównawczym
z obiektową siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej

- budowa oczyszczalni ścieków z obiektową siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej

18 stycznia 2021 r. Burmistrz podpisał umowę na  „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do oddania inwestycji do eksploatacji dla zadania „Budowa ujęcia wody wraz ze Stacją uzdatniania Wody i zbiornikiem wyrównawczym w msc. Bartoszowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z firmą „Bartosz” Sp.j. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, Białystok 

za cenę ryczałtową brutto 824.100,00 zł. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla budowy w/w inwestycji.

Planowany termin zakończenia prac:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - 18.01.2022r.

2. Wykonanie robót budowlanych - 28.07.2022r.

 

czytano: 2705 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2019-02-20 13:28:45

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"