Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

Strona główna » Fundusze europejskie » Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

wielkość tekstu: A | A | A

W dniu 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Edyty Durak, podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu doo-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON). Na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 355 475,42 zł. Wyosokość dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 299 594,68 zł. W ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu doo-to-door w Gminie Nowa Słupia” zostanie zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Dzięki pozyskanym środkom w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi od 1 lutego 2021 roku zostanie zorganizowana indywidualna usługa transportowa osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.) mających problem z mobilnością.

https://www.nowaslupia.pl/aktualnosci/4340


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2022 r. realizuje projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON).

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, które maja problem z mobilnością, a które pozostają wykluczone społecznie, edukacyjnie i zawodowo. Celem usługi jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, umożliwiających tym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zawodowym i szkolnym. Usługa ta zapobiega odizolowaniu osób od środowiska lokalnego, ułatwi to dotarcie tym osobom do miejsc spotkań w przestrzeni publicznej, do miejsc aktywności społecznej. Ma na celu również ułatwienie dostępu do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ich podniesienia poprzez dotarcie do placówek edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także rozwiązuje problem z dotarciem do miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwia podjęcie pracy i rozszerza rynek pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji projektu osoby powyżej 18 roku życia będące osobami niepełnosprawnymi mające problem z mobilnością w zakresie transportu mogą pod nr telefonu 41 363 03 65 lub przez złożenie wniosku w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@gopsnowaslupia.pl (w tytule wiadomości „Door-to-door”) lub papierowej zamówić usługę transportu.

Zamówienie usługi będzie możliwe w terminie: w poniedziałek, środę i piątek w godz.: 7:00 – 11:00; we wtorek i czwartek w godz.: 11:00 – 15:00, osoba do kontaktu: Wiktoria Żebrowska w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Stanisława Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door w Gminie Nowa Słupia
wraz z formularzami zgłoszenia (w formacie PDF oraz edytowalnymi w formacie Word) dostępne są na stronach internetowych pod adresami: www.nowaslupia.pl oraz http://www.gopsnowaslupia.pl/index.php/category/usluga-door-to-door/

Załączniki do pobrania tutaj

https://www.nowaslupia.pl/artykuly/239


W ramach projektu grantowego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 355 475,42 zł, gdzie udział środków z Unii Europejskiej wyniósł aż 299 594,68 zł.

Z pozyskanych środków został zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem
z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym
i edukacyjnym. Kwota zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób
z niepełnosprawnościami wyniosła 129 326,00 zł. Realizatorem grantu i dysponentem busa będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy będą świadczyć usługi door-to-door.

Już  od 1 lutego 2021 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi świadczona jest indywidualna usługa transportowa osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.) mających problem z przemieszczaniem się.

W uroczystym przekazaniu kluczy do zakupionego w ramach grantu samochodu uczestniczyli: Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stefan Bąk – członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Pan Rafał Piasecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Słupi, Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Pani Anna Bielna – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Pani Edyta Durak – Skarbnik Gminy Nowa Słupia, Pani Anna Moruś-Mergalska – Kierownik M-GOPS w Nowej Słupi z pracownikami. Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał ks. Andrzej Górnik – proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi.

- Zaproszeni na uroczystość goście w swoich wystąpieniach podkreślali ogromną rolę samorządu w likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych ale również takich osób, których trudna sytuacja życiowa utrudnia na co dzień dostęp do ośrodków rehabilitacji, lekarza czy załatwienia spraw socjalno-bytowych. Mówcy stawiali Gminę Nowa Słupia w gronie liderów w pozyskiwaniu funduszy z PFRON na zakup pojazdów świadczących usługi transportowe. - Pieniądze przekazywane samorządom od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zawsze bardzo celnie wydawane. Dzięki wysiłkom, takich gmina jak Nowa Słupia tworzy się wspólna przestrzeń do niesienia pomocy dla osób niepełnosprawnych i starszych - podkreślił Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Na koniec krótkiej uroczystości Burmistrz Andrzej Gąsior podziękował zaproszonym za okazaną pomoc w pozyskaniu dofinansowania, za wspieranie samorządu Miasta i Gminy Nowa Słupia w wysiłkach na rzecz poprawy życia osób najbardziej potrzebujących. - To już w gminie trzeci nowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością na przestrzeni ostatnich lat. Pojazdy dowożą codziennie niepełnosprawne dzieci do szkół czy specjalistycznych ośrodków terapii psychofizycznej. W czasie pandemii koronawirusa doskonale sprawdzają się w transporcie osób do punktów szczepień. Wraz ze „starzejącym się społeczeństwem” skala potrzeb i problemów tej grupie wiekowej narasta. Jako samorząd dostrzegamy te potrzeby, a poprzez wywiad środowiskowy staramy się docierać również do takich osób, które będąc w trudnej sytuacji życiowej, o taką pomoc nie proszą. Pomoc społeczna to wyjątkowa misja wyjątkowych osób. Pragnę podziękować całemu zespołowi pracowników MGOPS w Nowej Słupi na czele z Panią kierownik Anną Moruś –Mergalską za niesioną pomoc, za codzienną wrażliwość i troskę o swoich podopiecznych – podsumował Burmistrz Andrzej Gąsior.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

czytano: 447 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2021-04-14 10:53:02

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"