Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Kalendarium Burmistrza 2022

Strona główna » Burmistrz » Kalendarium Burmistrza 2022

wielkość tekstu: A | A | A

Styczeń 2022

03.01- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  GOKSiT w  Rudkach

03.01- Udzielenie  wywiadu  dla  potrzeb  telewizji  Regionalnej  TVP-3  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  dnia  6 stycznia

04.01-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  na  potrzeby  Radio  Kielce  w  związku  z  koncertem  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu  oraz  planami  inwestycyjnymi  i  budżetem  Gminy  Nowa  Słupia  na  rok  2022

06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  na  Świętym  Krzyżu

08.01-  Udział  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Kałkowie

11.01- Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  oraz  przekazaniu  wraz  z  ojcem  superiorem , rektorem  Bazyliki  na  Świętym  Krzyżu  oraz  wójtem  Gminy  Bieliny  środków  finansowych  ze  zbiórki  oraz  koncertu  charytatywnego  dla  rodziny  z  gminy  Nowa  Słupia

11.01- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  w  celu  omówienia  planu  przygotowań  do  imprezy  plenerowej  ,, Jarmark  Świętokrzyski  2022 ,,

13.01-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi

15.01- Udział  w  międzynarodowym  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Będzinie  wraz  z  zespołem  KGW  ,, Modrzewianki ,,

17.01-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

20.01-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim

21.01-  Udział  w  spotkaniu  z  wybraną  w  wyniku  konsultacji  społecznych  Gminną  Radą  Seniora

25.01-  Spotkanie  z  przedstawicielami  organizatora    Rajdów Pielgrzymkowych  Przewodników  Świętokrzyskich  w  sprawie  tegorocznego  rajdu

25.01-  Udział  w  spotkaniu  w Kieleckim  Przedsiębiorstwie  Surowców    Mineralnych  w  sprawie  utworzenia  Klastra  wodorowego  w  województwie  Świętokrzyskim

27.01- Wyjazdowe  spotkanie  na  uczelni  Akademii  Górniczo  Hutniczej  w  Krakowie  z  prof.  Karbowniczkiem  oraz  dr.  Suligą  w  sprawie  nawiązania  współpracy  w  zakresie  funkcjonowania  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi  oraz  imprezy  Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi

31.01-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

Luty 2022

02.02-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  OSP  Paprocice

03.02-  Spotkanie  z  przedstawicielem  Fundacji  im.  Artwińskiego  z  Kielc  w  sprawie  współpracy  w  2022  roku

04.02-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego

05.02-  Udział  w  spotkaniu  z  Gminnym  Zarządem  OSP  w  GOK-u  w  Rudkach

10.02-  Spotkanie  robocze  ze  Stowarzyszeniem  kieleckim  ,,Steel  Roses"

11.02-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Samsonowie  gmina  Zagnańsk

13.02-  Udział  w  uroczystościach  na  Świętym  Krzyżu  z okazji  159  rocznicy Bitwy  pod  Skałką  z  Powstania  Styczniowego

16.02-  Udzielenie  wywiadu  dla  Radio  Kielce

16.02- Spotkanie  z  burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Daleszyce  Dariuszem  Meresińskim

17.02-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  na  realizację  dwóch  projektów  przez  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej ( program  Opieki  Wytchnieniowej  oraz  program  Asystenta  Osoby  Niepełnosprawnej )

22.02-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

24.02-  Zorganizowanie  dnia  burmistrza  dla  wolontariusza  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy

25.02- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  w  sprawach  Inwestycyjnych  Gminy  Nowa  Słupia

25.02-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  zasad  przyjmowania  uchodźców  z  Ukrainy

Marzec 2022

01.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  radnym  Rady  Miejskiej

03.03-  Udział  w  spotkaniu  ,,Samowystarczalność  Energetyczna  Gminy" w  Kielcach  zorganizowanym  przez  Centrum  OZE  Firmy  ,, Eko  Energia"

04.03-  Udział  w  Uroczystości  Jubileuszu  50- lecia  nadania  Szkole  Podstawowej  W  Nowej  Słupi  imienia Bohaterów  Powstania  Styczniowego

05.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Mirocice

08.0-  Udział  w  spotkaniu  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  sprawie  przyjmowania  oraz  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy 

09.03-  Udział  w  obchodach  Międzynarodowego  Dnia  Kobiet  w  Gminnym  Ośrodku  kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach  z  udziałem  gości  z  Ukrainy

10.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Baszowicach

11.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  Wojewody  Świętokrzyskiego

12.03-  Udział  w  zebraniu  OSP  Nowa  Słupia.

14.03-  Udział  w  przekazaniu  sprzętu  ( laptopy , tablety , gry)  w  ramach  projektu  świetlic  środowiskowych  prowadzonego  przez  GOKSiT  w  Rudkach

14.03-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

15.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  z  terenu  Gminy  Nowa  Słupia

17.03- Robocza  wizytacja  Ośrodka  Oazowego  w  Dębnie

18.03-  Spotkanie  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Tomaszem Jamke  oraz  dyrektorem  Departamentu  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego   Piotrem  Kisielem

20.03-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczym  OSP  Sosnówka

21.03-  Udział  w  zdalnej  konferencji  z  udziałem  Wojewody  Świętokrzyskiego  oraz  Kuratora  Oświaty

22.03-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  ,, EKO- ENERGIA,,

23.03-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Nowej  Słupi  w  sprawie  ścieżki  łączącej  ulicę  kielecką  z  ulicą  szkolną

29.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

30.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  stowarzyszenia ,, Steel  Roses ,,

30.03-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

30.03-  Udział  w  uroczystej  sesji  Rady  Powiatu  w  Kielcach

31.03-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Seniora

31.03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka

Kwiecień 2022

02.04-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  warsztatów  artystycznych  dla  osób  niepełnosprawnych  zorganizowanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury , Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach z  udziałem  Stowarzyszenia  Artystów  Ludowych.

06.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  ADMA,,  ze  Staszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków  w  miejscowości  Bartoszowiny

07.04-  Udział  w  podsumowaniu  programu  ,,ERASMUS,,  w  Szkole  Podstawowej  w  Starej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  Seniorów  ,, Ostoja" w  Nowej  Słupi

07.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

08.04-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz  wykonawcą  budowy  ,,Parku  Dziedzictwa". Spotkanie  było  połączone  z  wizytacją  placu  budowy  oraz  omówieniem  zaawansowania  i  przebiegu  budowy

11.04-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

11.04-  Udział  w  spotkaniu  w  sprawie  pomocy  uchodżcom  z  Ukrainy  zorganizowanym  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

12.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Klubu  Seniora  w  Starej  Słupi

13.04-  Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  Stowarzyszenia  ,,Emeryk,,  w  Nowej  Słupi

19.04-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Zarządem  Gminnym  OSP  w  Nowej  Słupi

20.04-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowe  Rady  Miejskiej

20.04-  Podpisanie  umowy  na  projekt  termomodernizacji  budynku  socjalnego  przy  ulicy  Górniczej  w  Rudkach

20.04-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach  na  termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Jeziorku

21.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

23.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

23.04- Udział  w  spotkaniu  wielkanocnym  dla  uchodźców  z  Ukrainy  w  schronisku  w  Nowej  Słupi

24.04-  Udział  w  spektaklu  ,,Być  Kobietą,,  w  wykonaniu  Teatru  ,,Święty  Spokój ,,   w  Rudkach

25.04-  Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,  Budomont ,,  z  Rzeszowa  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Dębno  ,  Jeziorko  oraz  części  Mirocic wraz  z  oczyszczalnią   ścieków  oraz  hydrofornią

27.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  Podstawowych  w  Nowej  Słupi  i  Rudkach  w sprawie  omówienia  arkuszy  organizacyjnych  szkół

27.04-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara  Słupia

 

 

 

 

 

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"