Gmina Gidle

Wójt Gminy Nowa Słupia  Andrzej Gąsior 

 Urząd Gminy w Nowej Słupi
ul. Rynek 15
26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 31 78 700
urzad@nowaslupia.plInformacja Turystyczna
ul. Świętokrzyska 53

tel. 41 31 78-327

 

więcej
Wirtualna mapa
wtorek 19 czerwca 2018 r., imieniny obchodzą: Gerwazy, Sylwia
wersja dla słabowidzących English Deutsch Święty Krzyż

Strona główna » Kalendarium Wójta Gminy

Kalendarium Wójta Gminy

wielkość tekstu:A | A | A

 

STYCZEŃ 2018

 • 3 stycznia – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Paprocice
 • 4 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Sochacką z Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oczyszczalni ścieków w Starej Słupi
 • 5 stycznia – udział w wieczorze kolęd i poezji w szkole w Nowej Słupi
 • 5 stycznia – udział w spotkaniu konsultacyjno – sołeckim w Bartoszowinach
 • 6 stycznia – udział w koncercie charytatywnym kolęd i pastorałek na Świętym Krzyżu
 • 7 stycznia – udział w uroczystej mszy oraz koncercie kolęd w Grzegorzowicach wraz z zespołem Modrzewianki
 • 7 stycznia – udział w przedstawieniu Bożonarodzeniowym w kościele parafialnym w Nowej Słupi przygotowanym przez młodzież szkolną
 • 9 stycznia – nagranie wywiadu dla TVP 3 Kielce w temacie „Konsultacje społeczne w sprawie odzyskania przez Nową Słupię praw miejskich”
 • 10 stycznia – spotkanie z przedsiębiorcami, właścicielami działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w sprawie negocjacji dot. wykupu lub zamiany działek
 • 10 stycznia – spotkanie konsultacyjno – sołeckie w Baszowicach
 • 11 stycznia – spotkanie robocze z Zastępcą Dyrektora Departamentu PROW
 • 11 stycznia – spotkanie z firmą PGE, biurem projektowym oraz właścicielami działek z Wólki Milanowskiej oraz Nowej Słupi w sprawie budowy nowej linii zasilającej GPZ w Starej Słupi
 • 12 stycznia – podpisanie umów z wykonawcami budowy boiska wielofunkcyjnego i zatoczki dla gimbusa przy szkole w Nowej Słupi
 • 12 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Skałach
 • 13 stycznia - spotkanie sołecko – konsultacyjne w Milanowskiej Wólce
 • 14 stycznia – spotkanie konsultacyjne w sołectwie Jeziorko
 • 15 stycznia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach z Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Anną Bielan wraz z Kierownikiem GOPS Panią Anną Moruś – Mergalską
 • 16 stycznia – spotkanie robocze z urbanistką wykonującą usługi dla naszej gminy
 • 17 stycznia – udział w uroczystej odprawie i oddaniu do użytku wyremontowanego budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • 17 stycznia – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu w sprawie odtworzenia kopca Czartoryskiego u podnóża sanktuarium
 •  17 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Cząstkowie
 • 18 stycznia – spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Panią Dyrektor Marcinkowską w sprawie wyłączenia z aglomeracji Bielin miejscowości Bartoszowiny
 • 19 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Paprocicach
 • 20 stycznia – udział w spotkaniu „Nowosłupskie zapusty” w świetlicy w Nowej Słupi zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi
 • 21 stycznia – udział w zebraniu sprawozdawczym koła wędkarskiego w Rudkach
 • 21 stycznia – wyjazd z kołami gospodyń wiejskich do Jędrzejowa i udział w przeglądzie kolęd i pastorałek
 • 22 stycznia – spotkanie z prezesem „siatkówki świętokrzyskiej”
 • 22 stycznia – udział w uroczystościach dnia babci i dziadka w GOK w Rudkach
 • 23 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Pokrzywiance
 • 24 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Dębniaku
 • 25 stycznia – udział we mszy św. oraz obiedzie na Św. Krzyżu z udziałem osób biednych i samotnych oraz pracowników GOPS
 • 26 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Martą Pawelec
 • 27 stycznia – udział w choince przedszkola w Rudkach
 • 27 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Mirocicach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Kielcach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu z Dyrektorem Janiszewskim w Departamencie Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego
 • 29 stycznia – spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie współorganizacji „Jarmarku Świętokrzyskiego”
 • 29 stycznia -  udział w uroczystym koncercie kolęd i pastorałek w szkole w Paprocicach
 • 30 stycznia – udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 • 31 stycznia – spotkanie szkoleniowe z pracownikami Urzędu Gminy
 • 31 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Dębnie

LUTY 2018

 • 1 luty – udział w uroczystościach podsumowania XX Jubileuszowego Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 w szkole podstawowej w Nowej Słupi
 • 2 luty - udział w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Nowej Słupi oraz akademii z okazji obchodów dnia patrona szkoły podstawowej w Nowej Słupi
 • 3 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Rudkach
 • 4 luty – udział w spotkaniu karnawałowym osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy
 • 5 luty – spotkanie z kadrą Zespołu Szkół w Rudkach w sprawie omówienia szczegółów technicznych modernizacji boiska „Orlik” w Rudkach
 • 7 luty -  udział w spotkaniu na Św. Krzyżu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej z Ojcem Superiorem w sprawie Kopca Czartoryskiego
 • 7 luty – spotkanie sołecko - konsultacyjne w Trzciance
 • 8 luty – udział w dialogu dotyczącym zakupu działki na Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi od prywatnego przedsiębiorcy
 • 9 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w sołectwie Hucisko
 • 9 luty – udział w występie teatru „Święty spokój” w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach
 • 10 luty – udział w choince dla dzieci w GOK w Rudkach zorganizowanej przez stowarzyszenie Emeryk
 • 11 luty – udział w uroczystej mszy imieninowej ojca superiora na Świętym Krzyżu
 • 12 luty – spotkanie robocze z Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie
 • 12 luty – udział w uroczystym pożegnaniu, odejście na emeryturę pracownik SP w Rudkach
 • 14 luty – podpisanie umowy o współpracy z Kieleckim PCPR
 • 17 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Starej Słupi
 • 20 luty – spotkanie z Panią Dyrektor SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 20 luty – udział w walnym spotkaniu sprawozdawczym Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie z Dyrektor schroniska powiatowego w Nowej Słupi
 • 21 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Serwis
 • 22 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Włochy
 • 23 luty – spotkanie robocze z V-ce Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 24 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Nowej Słupi
 • 26 luty – spotkanie z Wojewodą Świętokrzyską
 • 27 luty – udział w obchodach dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 27 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Jeleniowie
 • 28 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sosnówce

MARZEC 2018

 • 1 marca – udział w posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy
 • 2 marca – spotkanie konsultacyjne z Panią Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach
 • 2 marca – spotkanie z kadrą lekarską SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 4 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym w OSP Stara Słupia
 • 5 marca – udział w sesji Rady Powiatu w Kielcach
 • 6 marca – udział w wydarzeniu „ Dialog Obywatelski” w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w temacie „Przyszłość Budżetu Unijnego i Polityki Spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 roku.”
 • 8 marca – udział w uroczystych obchodach Dnia Kobiet w Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach
 • 9 marca – udział w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 10 marca – udział w V Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokutnych na Św. Krzyżu
 • 11 marca – udział w uroczystej gali Przeglądu Pieśni Pasyjnych i Pokutnych
 • 12 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Milanowskiej Wólki w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 12 marca – złożenie wniosku w sprawie przywrócenia praw miejskich przez Nową Słupie w Urzędzie Wojewódzkim na ręce Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek
 • 13 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Jeleniowa w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 16 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 • 19 marca – udział w sesji Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzyskiego
 • 20 marca – uczestnictwo w nagraniu radiowym Radia Kielce
 • 21 marca – udział w negocjacjach wykupu działki na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 21 marca – udział w otwarciu Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych, który odbył się na hali sportowej w Nowej Słupi
 • 21 marca – udział w posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  w Bielinach
 • 23 marca – udział w podsumowaniu Gminnego Konkursu Przeciwpożarowego w Rudkach
 • 24 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Sosnówka
 • 25 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Mirocice
 • 26 marca – udział w spotkaniu robocze z Panem Posłem Andrzejem Kryjem
 • 27 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem
 • 28 marca – udział w negocjacjach w sprawie wykupu działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 28 marca – spotkanie z Panią Irena Sochacką Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych
 • 28 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 29 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym dla osób biednych i samotnych w świetlicy w Starej Słupi

KWIECIEŃ 2018

 • 3 kwiecień – spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
 • 4 kwiecień – udział w spotkaniu z księdzem Janem Mikosem
 • 6 kwiecień – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu odnośnie upamiętnienia kopca księcia Adama Czartoryskiego
 • 6 kwietnia – udział w spotkaniu z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem
 • 6 kwietnia – udział w konferencji „Turystyka Gór Świetokrzyskich Dziś i Jutro” w Krajnie
 • 7 kwietnia – udział w otwarciu Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Walki w Nowej Słupi
 • 7 kwietnia -  udział w uroczystej mszy oraz obchodach 20 – lecia istnienia grupy wsparcia EMERYK
 • 11 kwietnia – udział w spotkaniu roboczym z Dyrektorem Urbanowskim oraz Dyrektorem Grabkom 11 kwietnia – spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Stara Słupia odnośnie budowy sieci gazowej
 • 16 kwietnia – udział w spotkaniu powitalnym uczestników programu ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Starej Słupi
 • 17 kwietnia – udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie organizacji Jarmarku Świętokrzyskiego
 • 18 kwietnia – podpisanie umowy ze środków WORD na dofinansowanie sprzętu strażackiego dla OSP Włochy
 • 18 kwietnia – udział w uroczystym wręczeniu promes na remont dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, Wójt poinformował, iż nasza Gmina otrzymała promesę w kwocie 105 tys. zł na drogę w milanowskiej Wólce
 • 20 kwietnia – udział w Targach AgroTravel w Kielcach.24 i 25 kwietnia – udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
 • 26 kwietnia – wizja lokalna przebiegu rzeki Pokrzywianki w miejscowości Jeziorko,
 • 27 kwietnia – spotkanie robocze w WFOŚ w Kielcach
 • 29 kwietnia – udział w spektaklu Teatru Święty Spokój „ Mąż umarł ale już mu lepiej” w MCK
 • w Starachowicach ,
 • 30 kwietnia – podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji gminnych z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem,30 kwietnia udział w uroczystościach obchodów dnia Konstytucji 3-go Maja w Szkole Podstawowejw Rudkach,

MAJ 2018

 • 1 maja – udział w uroczystościach gminnego Dnia Strażaka
 • 7 maja – wyjazd studyjny do Juraparku oraz Parku nauki w Krasiejowie
 • 9 maja – podpisanie aktu notarialnego wykupu gruntu dla Gminy Nowa Słupia w Starachowicach,
 • 9 maja – podpisanie umowy na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Rudkach
 • z wykonawcą inwestycji,
 • 10 maja – uroczyste podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Podpisanie umowy odbyło się w WDK w Kielcach,
 • 11 maja – udział w uroczystej mszy Św. w Dębnie z okazji wizytacji parafii Dębno przez Biskupa Mariana Florczyka
 • 11 maja -  udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
 • 11 maja – udział w zebraniu sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 14 maja – udział w uroczystej gali wręczania nagród w konkursie „List do ....” zorganizowanego przez posła Andrzeja Kryja w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 15 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną oraz Dyrektorem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
 • 16 maja – spotkanie robocze ze Stowarzyszeniem „Steel Roses” – organizatorem zjazdu motocyklowego na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi,
 • 23 maja – spotkanie z proboszczem parafii Dębno,
 • 23 maja – udział w konferencji prasowej dotyczącej „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” z udziałem prasy i mediów Kieleckich,
 • 23 maja – udział w spotkaniu z firmą „EFECT GLAS” z Kielc oferującej pracę dla mieszkańców naszej Gminy,
 • 24 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną „Foto Media”,
 • 24 maja – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w Kieleckim WDK,
 • 25 maja – udział w Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy,
 • 27 maja – udział w uroczystościach „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” na Świętym Krzyżu,
 • 28 maja – spotkanie robocze z projektantem ścieżki w Dębnie oraz Radnym i Sołtysem Sołectwa Dębna,
 • 29 maja – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie omówienia wspólnego Działania na rzecz usuwania skutków klęski żywiołowej z dnia 26 maj w gminach dotkniętych żywiołem 

Czerwiec 2018

 • 2 czerwca - udział w gminnych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy zorganizowanych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przez Koło Wędkarskie z Rudek na zbiorniku wodnym w Serwisie
 • 3 czerwca - udział w gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka na Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi
 • 4 czerwca spotkanie z dyrektor SPGZOZ oraz pracownikami Ośrodka Zdrowia w Rudkach
 • 5 czerwca -spotkanie robocze z Ojcami Oblatami ze Świętego Krzyża
 • 6 czerwca- spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie składania przez sołectwa powiatu kieleckiego wniosków na granty
 • 6 czerwca spotkanie organizacyjne na Świętym Krzyżu w sprawie udziału gminy w ogólnopolskim zjeżdzie szafarzy dnia 16.06
 • 7 czerwca - udział w szkolnych uroczystościach obchodów Święta Rodziny w szkole podstawowej w Pokrzywiance
 • 8 czerwca - podpisanie umowy na budowę targowicy w Rudkach z wyykonawcą inwestycji
 • 8 czerwca - podpisanie umów na termomodernizację budynków ośrodka zdrowia oraz domu kultury w Rudkach z firmą wykonawczą
 • 8 czerwca - udział w uroczystości 10 lat istnienia Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
 • 9 czerwca - udział w rodzinnym festynie biegowym w Rudkach zorganizowanym przez Świętokrzyską Akademię Sportu, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Gminę Nowa Słupia
 • 10 czerwca - udział w uroczystej mszy świętej na Świętym Krzyżu z okazji 20- lecia powiatu kieleckiego
 • 11 czerwca - spotkanie z dyrektor  SPGZOZ oraz pracownikami ośrodka zdrowia w Nowej Słupi


 

 

 

 

 

 

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna
BIP Gmina Nowa Słupia zaprasza

W tej chwili nie ma żadnych ankiet w serwisie.

archiwum ankiet
ePUAP

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi Leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt został zrealizowany w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącego operacji pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej
"Ziemi Świętego Krzyża poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia".

osób online: 7
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Jeleniów Dębniak Dymarki Milanowska Wólka Rekreacja Stara Słupia Nowa Słupia Kielce Baszowice Andrzej Gąsior Góry Świętokrzyskie Emeryk Św. Krzyż Rudki Turystyka Łysa Góra
Gmina Nowa Słupia położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego i we wschodniej części ziemskiego powiatu kieleckiego. GMINA NOWA SŁUPIA to miejsce o niezwykle bogatej historii, tradycji, pełne malowniczych krajobrazów – prawdziwa Perła Krainy Świętokrzyskiej. Osadnictwo na tym terenie sięga II wieku p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII wieku n.e. hutnictwem żelaza. Obecnie co roku od 1967 r. w sierpniu na imprezie plenerowej „Dymarki Świętokrzyskie” organizowane są eksperymentalne wytopy żelaza z rudy metodą stosowaną 2000 lat temu.

Bezpłatne powiadomienie SMS i SMS CLOUD dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia już działa. ...

więcej